Lääkkeiden annostus

Lääkkeiden annostus ihopinta-alan mukaan

Lääkeaine voidaan annostella myös ihon pinta-alan mukaan. Kun tiedämme potilaan pituuden ja painon, voimme lukea ihon pinta-alan suoraan ihon pinta-ala nomogrammista. Aikuisille ja lapsille on omat ihon pinta-ala nomogrammit

Potilaan pituus ja paino yhdistetään viivoittimella. Ihon pinta-ala voidaan lukea kohdasta, jossa viivoitin leikkaa keskimmäisen asteikon.

Aikuisten ihon pinta-ala nomogrammi

Lasten ihon pinta-ala nomogrammi

Kun ihon pinta-ala on luettu nomogrammista, voimme ratkaista tehtävän normaalisti päättelyn, verrannon tai annoskaavan avulla.

Esimerkki 1

Potilaalle on määrätty vaikuttavaa ainetta 12 mg/m². Kuinka suuri lääkeannos on, jos hän painaa 85 kg ja on 170 cm pitkä? Lääkeliuoksen vahvuus on 100 mg/ml.

Vaihe 1. Selvitetään, mitä pitää laskea.

Tässä esimerkissä kysytään, kuinka suuri lääkeannos on. Kyseessä on lääkeliuos, joten kysyttävä suure on tilavuus ja lisäyksikkö on millilitra (ml).

Vaihe 2. Selvitetään, mitä tiedämme lääkkeen vahvuudesta ja määrätystä annoksesta.

Potilaan pituus: 180 cm
Potilaan paino: 80 kg
Määrätty annos: 12 mg/m²
Lääkkeen vahvuus: 100 mg/ml

Vaihe 3. Luetaan potilaan ihon pinta-ala nomogrammista

Pituus 180 cm ja paino 80 kg
Ihon pinta-alaksi saadaan 2,00 m²

Vaihe 4. Lasketaan, kuinka paljon määrätty lääkeannos on.

12 mg/m² * 2,00 m² = 24 mg

Vaihe 5. Ratkaistaan tehtävä annoskaavalla.

lasku42
lasku43

mg supistuu pois

24 : 100 ml = 0,24 ml

Vastaus: Lääkeannos on 0,24 ml