Lääkelaskenta


Lääkehoidon turvallinen ja tehokas toteuttaminen edellyttää sairaanhoitajalta lääkelaskentaan liittyvän tietoperustan hallintaa. Lääkehoitoa toteuttavan sairaanhoitajan tulee hallita peruslaskutoimitukset ja lääkelaskentaan liittyvä erityisosaaminen.

Edessäsi olevat www-sivut, ovat syntyneet ammattikorkeakoulun toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää lääkelaskennan opetusta ja oppimista, tuottamalla yksi vaihtoehtoinen opiskelumuoto lääkelaskennan opiskeluun. Sivut sisältävät teoriaa ja perusasioita lääkelaskennasta ja tehtävien ratkaisemisesta. Harjoituslaskujen, harjoitustenttien ja videoesimerkkien avulla pyritään selkeyttämään tehtävien ratkaisua ja parantamaan opiskelijan omia ongelmanratkaisutaitoja.

Www-sivut on suunnattu ensisijaisesti ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden itseopiskelumateriaaliksi, mutta niitä voidaan käyttää apuna myös hoitotyön täydennys- ja lisäkoulutuksessa. Www-sivujen toivotaan kannustavan hoitotyön opiskelijoita itsenäiseen ja omaehtoiseen opiskeluun.