Kiinteät ja nestemäiset lääkkeet

Tässä osioissa käsitellään kiinteiden ja nestemäisten lääkkeiden annostelua ja niihin liittyviä lääkelaskuja. Tarkastelemme erilaisia ratkaisutapoja ja niissä huomioitavia seikkoja. Harjoittelemme eri ratkaisutapojen käyttöä yksinkertaisten annostehtävien avulla. Sivulta löytyvän videon avulla pyritään selventämään erilaisten ratkaisutapojen käyttöä.

Lääkelaskuissa saattaa olla lukuja, joita et tarvitse tehtävän ratkaisemiseksi. älä anna niiden sekoittaa, vaan opettele etsimään tehtävän ratkaisun kannalta ratkaisevat tekijät.

Ratkaisutavat

Annostehtävät voidaan ratkaista kolmella eri tavalla:

1. päättelemällä
2. verrannolla
3. annoskaavalla.

Kaikkia ratkaisutapoja ei tarvitse osata. Käytä sitä ratkaisutapaa, jonka itse ymmärrät parhaiten ja tarkista toisella.