Lääkeliuosten valmistaminen

Tässä osiossa käsitellään lääkeliuosten valmistamista ja siihen liittyvää lääkelaskentaa. Tarkastelemme lääkeliuoksen valmistamista kiinteästä aineesta, liuosten laimentamista sekä laimennussuhdetta. Harjoittelemme tehtävien ratkaisemista erilaisten esimerkkien avulla. Sivulta löytyvän videon avulla pyritään selventämään erilaisten ratkaisutapojen käyttöä.

Lääkeliuos

Lääkeliuos koostuu aina liuottimesta ja siihen liuenneesta aineesta. Lääkelaskuissa liuennutta ainetta kutsutaan vaikuttavaksi aineeksi.
Lääkeliuoksen yhteydessä käytettävä merkintä 500 ml 0,9 % NaCl tarkoittaa:

taulu17

Lääkeliuoksen vahvuus voidaan ilmaista:

Suhteellisina pitoisuuksina:

Promilleina (‰)
Prosentteina (%)
Miljoonasosina (ppm)

Absoluuttisina pitoisuuksina:

Milligrammoina millilitrassa (mg/ml)
Grammoina litrassa (g/l)
Mooleina litrassa (mol/l)
Kansainvälisinä yksiköinä millilitrassa (KY/ml)

Lääkäri määrää lääkkeet yleensä milligrammoina, mooleina tai kansainvälisissä yksiköissä. Tämän takia meidän on muutettava suhteellinen pitoisuus absoluuttiseksi pitoisuudeksi, että voimme laskea kuinka monta millilitraa annostelemme.

Pitoisuuksien muuttamisessa kannattaa olla tarkkana.

esimerkiksi:
0,9 % => 0,9/100 => 0,9 g/100 g => 0,9 g/100 ml => 9 mg/ml
1 % => 1/100 => 1 g/100 g => 1 g/100 ml => 10 mg/ml
5 % => 5/100 => 5 g/100 g => 5 g/100 ml => 50 mg/ml
10 % => 10/100 => 10 g/100 g => 10 g/100 ml => 100 mg/ml