Lääkeliuosten valmistaminen

Lääkeliuoksen valmistaminen kiinteästä aineesta

Jos laskuissa ei erikseen mainita, niin lääkeliuoksen tiheys on 1 g/ml eli 1 millilitra painaa 1 gramman.

Liuoksen valmistamisessa on kolme ratkaisevaa tekijää.

1. liuoksen määrä
2. vaikuttavan aineen pitoisuus
3. vaikuttavan aineen määrä

Näistä tekijöistä on tunnettava vähintään kaksi, että kolmas voidaan ratkaista.

Esimerkki 1

Kuinka monta grammaa glukoosia tarvitaan, kun halutaan valmistaa 0,2 litraa 0,5-prosenttista glukoosiliuosta?

Ensimmäiseksi selvitämme, mitä liuoksesta tiedetään.

liuoksen määrä: 0,2 litraa = 200 ml eli 200 g
vaikuttavan aineen pitoisuus: 0,5 %
vaikuttavan aineen määrä: X ml

Esimerkkilaskussa tuntematon tekijä on vaikuttavan aineen määrä.

Tuntematon tekijä voidaan ratkaista päättelemällä, verrannolla tai prosenttilaskuna.

1. Päättelemällä:

Merkitään valmis liuosmäärä 100 prosentilla ja päätellään, paljonko 0,5 prosenttia on.

100 % = 200 g
jaetaan kymmenellä
10 % = 20 g
jaetaan kymmenellä
1 % = 2 g
Jaetaan kahdella
0,5 % = 1 g

Vastaus: 1 gramma glukoosia

2. Verrannolla:

taulu18

muodostetaan verranto

kuva44

Kerrotaan ristiin
0,5 g * 200 g = x * 100 g

X ratkaistaan jakamalla yhtälön molemmat puolet X:n kertoimella eli 100:lla.

kuva45

g supistuu pois

kuva46

Vastaus: 1 gramma glukoosia.

3. Prosenttilaskuna:

Lasketaan 0,5 prosenttia 200 grammasta

kuva47

Vastaus: 1 gramma glukoosia.

Esimerkki 2

4,5 grammasta Natriumkloridia on valmistettu 500 g liuosta. Kuinka vahvaa liuos on?

Ensimmäiseksi selvitämme, mitä liuoksesta tiedetään.

liuoksen määrä: 500 g =500 ml
Vaikuttavan aineen pitoisuus: X %
vaikuttavan aineen määrä:4,5 g

Esimerkkilaskussa tuntematon tekijä on valmiin liuoksen vahvuus.

Tämän jälkeen tuntematon tekijä voidaan ratkaista päättelemällä, verrannolla tai prosenttilaskuna.

1. Päättelemällä:

Merkitään koko liuosmäärää 100 prosentilla ja päätellään, kuinka monta prosenttia on 4,5 grammaa.

100 % = 500g
jaetaan kymmenellä
10 % = 50 g
jaetaan kymmenellä
1 % = 5 g
Jaetaan kymmenellä
0,1 % = 0,5 g
päätellään, että
0,9 % = 4,5 g (9 * 0,5 g =4,5 g)

Vastaus: Liuos on 0,9-prosenttista

2. Verrannolla:

taulu19

muodostetaan verranto

kuva48

Kerrotaan ristiin
X * 500 g = 4,5 g * 100 g

X ratkaistaan jakamalla yhtälön molemmat puolet X:n kertoimella eli 500:lla

kuva49

g supistuu pois

kuva50

Vastaus: Liuos on 0,9-prosenttista.

3. Prosenttilaskuna:

Lasketaan, kuinka suuri osa 4,5 g on koko liuoksen 500 g määrästä.

kuva51

Muutetaan saatu tulos prosenteiksi kertomalla se 100 %:lla

0,009 * 100 % = 0,9 %

Vastaus: Liuos on 0,9-prosenttista.

Esimerkki 3

Kuinka monta litraa 3-prosenttista liuosta saadaan 6,0 grammasta Cetavlon -jauhetta?

Ensimmäiseksi selvitämme, mitä liuoksesta tiedetään.

liuoksen määrä: X ml
Vaikuttavan aineen pitoisuus: 3 %
vaikuttavan aineen määrä:6,0 g

Esimerkkilaskussa tuntematon tekijä on valmistettavan liuoksen tilavuus.

Tämän jälkeen tuntematon tekijä voidaan ratkaista päättelemällä, verrannolla tai prosenttilaskuna.

1. Päättelemällä:

Vaikuttavaa ainetta on 3 prosenttia koko määrästä. Päätellään koko liuosmäärä, joka vastaa 100 prosenttia.

3 % = 6,0 g
jaetaan kolmella
1% = 2,0 g
Kerrotaan sadalla
100 % = 200 g = 200 ml

Vastaus: 0,2 litraa 3-prosenttista liuosta

2. Verrannolla:

taulu20

muodostetaan verranto

kuva53

Kerrotaan ristiin
3,0 g * X = 6,0 g * 100 g

X ratkaistaan jakamalla yhtälön molemmat puolet X:n kertoimella eli 3,0:lla.

kuva54

g supistuu pois

kuva55

200 g = 200 ml

Vastaus: 0,2 litraa 3-prosenttista liuosta

3. Prosenttilaskuna:

Mistä luvusta 6,0 g on 3-prosenttia? Lasketaan suoraan prosenttilaskun kaavalla.

kuva56

3 * X = 600 g

kuva57

200 g = 200 ml

Vastaus: 0,2 litraa 3-prosenttista liuosta