Lääkeliuosten valmistaminen

Lääkeliuoksen valmistaminen laimentamalla

Lääkeliuoksen laimentaminen tarkoittaa vaikuttavan aineen pitoisuuden pienentämistä tai liuosmäärän suurentamista. Eli pitoisuus pienenee ja tilavuus kasvaa. Laimentamattomasta väkevästä liuoksesta käytetään nimitystä konsentraatti, kantaliuos tai varastoliuos.

Laimennuslaskuissa täytyy muistaa, että vaikuttavan aineen määrä pysyy koko ajan muuttumattomana.

Seuraavat neljä suuretta ovat olennaisia laimennuslaskuissa:

1. alkuperäisen liuoksen määrä (Va)
2. alkuperäisen liuoksen pitoisuus (Pa)
3. lopullisen liuoksen määrä (V1)
4. lopullisen liuoksen pitoisuus (P1)

Näistä tekijöistä on tunnettava vähintään kolme, että neljäs voidaan ratkaista.

Miten laimennat 20 ml 5-prosentista Hibitane -liuosta 1-prosenttiseksi liuokseksi?

Ensimmäiseksi selvitämme, mitä tiedämme lähtötilanteesta.

alkuperäisen liuoksen määrä (Va): 20 ml
alkuperäisen liuoksen pitoisuus (Pa): 5 %
lopullisen liuoksen määrä (V1): X ml
lopullisen liuoksen pitoisuus (P1): 1 %

Tämän jälkeen tehtävä voidaan ratkaista päättelemällä tai verrannon avulla.

1. Päättelemällä.

Ensin päätellään, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on 20 millilitrassa 5-prosenttista liuosta.

5 % => 5/100 => 5 g/100 g => 5 g/100 ml => 50 mg/ml

50 mg/ml
kerrotaan kymmenellä
500 mg / 10 ml
kerrotaan kahdella
1000 mg / 20 ml

1000 mg = 1 g

Seuraavaksi päätellään mistä määrässä liuosta 1 gramma on 1 prosentti.

1 % = 1 g/ 100 g = 1 g/ 100 ml

Valmista liuosta tulee siis 100 ml

Vastaus: 20 millilitraan 5 % Hibitane-liuosta lisätään aquaa ad. 100 ml.

2. Verranon avulla.

taulu21

muodostetaan verranto

kuva58

Kerrotaan 100:lla

5 * 20 ml = 1 * X

jaetaan yhtälön molemmat puolet X:n kertoimella

kuva59

Valmista liuosta tulee siis 100 ml

Vastaus: 20 millilitraan 5 % Hibitane-liuosta lisätään aquaa ad. 100 ml.

Sinun on valmistettava 5 litraa 0,5-prosenttista liuosta. Kuinka paljon tarvitset 2-prosenttista kantaliuosta liuoksen valmistamiseksi?

Ensimmäiseksi selvitämme, mitä tiedämme lähtötilanteesta.

alkuperäisen liuoksen määrä (Va): X ml
alkuperäisen liuoksen pitoisuus (Pa): 2 %
lopullisen liuoksen määrä (V1): 5000 ml
lopullisen liuoksen pitoisuus (P1):0,5 %

Tämän jälkeen tehtävä voidaan ratkaista päättelemällä tai verrannon avulla.

1. Päättelemällä.

Ensin päätellään, kuinka paljon vaikuttavaa ainetta on 5000 millilitrassa 0,5-prosenttista liuosta.

0,5 % => 0,5/100 => 0,5g/100 g => 0,5 g/100 ml => 5 mg/ml

5 mg/ml
kerrotaan kymmenellä
50 mg /10 ml
kerrotaan kymmenellä
500 mg /100 ml
kerrotaan kymmenellä
5000 mg /1000 ml
kerrotaan viidellä
25000 mg/ 5000ml
25 g/5 l

Seuraavaksi päätellään mistä määrässä kantaliuosta on 25 g vaikuttavaa ainetta.

2 % = 2 g/ 100 g = 2 g/ 100 ml

2 g/100 ml
jaetaan kahdella
1 g/50 ml
kerrotaan kymmenellä
10 g/ 500 ml
kerrotaan kahdella
20 g/1000ml
päätellään että
25 g/1250 ml


Vastaus: Kantaliuosta tarvitaan 1,25 litraa

2. Verranon avulla.

taulu22

muodostetaan verranto

kuva60

Kerrotaan 100:lla

2 * X ml = 0,5 * 5000 ml

jaetaan yhtälön molemmat puolet X:n kertoimella

kuva61

Vastaus: Kantaliuosta tarvitaan 1,25 litraa