Lääkeliuosten valmistaminen

Laimennussuhde

Liuoksia voidaan laimentaa myös laimennussuhteen mukaan. Laimennussuhde tarkoittaa laimennettavan ja laimennetun liuoksen tilavuuden suhdetta.

kuva62

Laimennussuhde Va/V1 voidaan ilmoittaa muodoissa:

1:5
1/5
1-5

Pitoisuudet ja tilavuudet ovat kääntäen verrannollisia. Laimennussuhde pitoisuuksien avulla lausutaan siis muodossa.

kuva63

Pitoisuuksien suhde P1/Pa voidaan ilmoitta muodoissa:

5:1
5/1
5-1

Esimerkki 1

Fentanyylin maksimaalinen laimennussuhde on 1:25. Laimennetaan Fentanyyli 50 µg/ml-liuosta suhteessa 1:25. Paljonko kantaliuosta on otettava, jotta laimennettua liuosta saadaan 50 ml?

Tehtävä voidaan ratkaista päättelemällä tai laimennussuhteen avulla.

1. Päättelemällä

Laimennettu liuos on 25 kertaa laimeampaa kuin kantaliuos. Kantaliuosta otetaan yksi kahdeskymmenesviidesosa lopullisen liuoksen määrästä.

50 ml koko liuosta vastaa 25:tä osaa
jaetaan kymmenellä
5 ml koko liuosta vastaa 2,5:tä osaa
jaetaan kahdella ja puolella
2 ml koko liuosta vastaa 1:tä osaa

Vastaus: Kantaliuosta otetaan 2 ml

2. Laimennussuhteen avulla

kuva64
kuva66
kuva66
kuva67

Vastaus: Kantaliuosta otetaan 2 ml

Esimerkki 2

Fentanyylin maksimaalinen laimennussuhde on 1:25. Laimennetaan Fentanyyli 50 µg/ml-liuosta suhteessa 1:25 niin, että valmista liuosta saadaan 100 ml. Kuinka vahvaa saatu liuos on?

Tehtävä voidaan ratkaista päättelemällä tai laimennussuhteen avulla.

1. Päättelemällä

Laimennettu liuos on 25 kertaa laimeampaa kuin kantaliuos. Kantaliuoksen pitoisuus on siis jaettava 25:llä.

50 µg/ml vastaa 1 osaa
jaetaan kymmenellä
5 µg/ml vastaa 1/10 osaa
jaetaan kymmenellä
0,5 µg/ml vastaa 1/100 osaa
päätellään että
2 µg/ml vastaa 1/25 osaa

Vastaus: Valmiin liuoksen vahvuus on 2 µg/ml.

2. Laimennussuhteen avulla.

kuva68
kuva69
kuva71
kuva70

Vastaus: Valmiin liuoksen vahvuus on 2 µg/ml.