Lääkkeiden annostus

Tässä osiossa käsitellään lääkkeiden annostusta ja siihen liittyvää lääkelaskentaa. Tarkastelemme infuusionesteen tiputusnopeuden, tilavuuden ja infuusioajan laskemista sekä lääkkeen annostusta painon ja ihon pinta-alan mukaan. Harjoittelemme tehtävien ratkaisemista erilaisten esimerkkien avulla. Sivulta löytyvän videon avulla pyritään selventämään erilaisten tehtävien ratkaisemista.

Infuusio (tiputus)

Kaikkien kaavassa esiintyvien yksiköiden pitää olla samoja tietylle suureelle. Kun ratkaiset tehtäviä, niin älä sekoita samaan laskuun millilitroja (ml) ja tippoja (gtt) tai minuutteja (min) ja tunteja (h).

Jos laskussa ei erikseen mainita, niin 1 ml = 20 gtt ja 1gtt = 0,05 ml

Tiputus nopeus

Tiputusnopeudella tarkoitetaan nopeutta, jolla infuusioneste potilaalle annostellaan. Tiputusnopeus voidaan ilmoittaa tippojen lukumääränä minuutissa (gtt/min) tai millilitraa minuutissa (ml/min).

lasku26

Esimerkki 1

Potilaalle on tiputettava 1200 ml infuusionestettä 4 tunnissa. Millä tiputusnopeudella gtt/min annat infuusionesteen? (1 ml = 20 gtt)

Vaihe 1. Selvitetään, mitä pitää laskea.

Esimerkissä kysytään, mikä on tiputusnopeus, kun tietty määrä infuusionestettä annetaan tietyssä ajassa. Kysyttävä suure on tiputusnopeus jonka yksikkö on gtt/min.

Vaihe 2. Selvitetään, mitä tiedämme infuusionesteen tilavuudesta ja määrätystä infuusioajasta.

Infuusionesteen tilavuus 1200 ml
Infuusioaika 4 h

Vaihe 3. Muutetaan infuusionesteen tilavuus tipoiksi.

1200 ml * 20 gtt/ml = 24000 gtt

Vaihe 4. Muutetaan 4 tuntia minuuteiksi.

4 * 60 min = 240 min

Vaihe 5. Lasketaan tiputusnopeus.

lasku27

lasku28

24000 : 240 = 100

Vastaus: Tiputusnopeus on 100 gtt/min.

Esimerkki 2

Potilaalle tiputetaan vuorokauden aikana tasaisesti 3000 ml infuusionestettä. Mikä on tiputusnopeus ml/h?

Vaihe 1. Selvitetään, mitä pitää laskea.

Esimerkissä kysytään, mikä on tiputusnopeus, kun tietty määrä infuusionestettä annetaan tietyssä ajassa. Kysyttää suure on tiputusnopeus jonka yksikkö on ml/h.

Vaihe 2. Selvitetään, mitä tiedämme infuusionesteen tilavuudesta ja määrätystä infuusioajasta.

Infuusionesteen tilavuus 3000 ml
Infuusioaika 24 h

Vaihe 3. Lasketaan tiputusnopeus.

lasku30


lasku31


3000 : 24 = 125

Vastaus: Tiputusnopeus on 125 ml/h.

Infuusionesteen tilavuus:

Infuusionesteen tilavuus tarkoittaa sitä määrättyä infuusionestettä, jonka potilas saa. Tilavuus ilmoitetaan yleensä millilitroina (ml), mutta se voidaan ilmoittaa myös tippojen lukumääränä (gtt).

Infuusionesteen tilavuus (ml) = tiputusnopeus (ml/h) * infuusioaika (h)
Tai
Tippojen lukumäärä (gtt) = tippojen lukumäärä(gtt/min) * infuusioaika (min)

Esimerkki 1

Infuusioneste tippuu nopeudella 20 gtt/min. Kuinka monta millilitraa infuusionestettä potilas saa 2 tunnin aikana?

Vaihe 1. Selvitetään, mitä pitää laskea.

Esimerkissä kysytään, kuinka monta millilitraa infuusionestettä potilas saa tietyssä ajassa, kun neste tiputetaan tietyllä nopeudella. Kysyttävä suure on tilavuus jonka yksikkö millilitra.

Vaihe 2. Selvitetään, mitä tiedämme tiputusnopeudesta ja infuusioajasta.

Tiputusnopeus 20 gtt/min
Infuusioaika 2 h

Vaihe 3. Muutetaan tiputusnopeus gtt/min muotoon ml/min.

lasku32

Vaihe 4. Muutetaan infuusioaika h minuuteiksi

2 h * 60 min/h = 120 min

Vaihe 5. Lasketaan infuusionesteen tilavuus.

Infuusionesteen tilavuus = tiputusnopeus * infuusioaika

1 ml/min * 120 min = 120 ml

Vastaus: Potilas saa 120 ml infuusionestettä

Esimerkki 2

Infuusioneste tippuu nopeudella 40 gtt/min. Kuinka monta millilitraa infuusionestettä potilas saa vuorokauden aikana?

Vaihe 1. Selvitetään, mitä pitää laskea.

Esimerkissä kysytään, kuinka monta millilitraa infuusionestettä potilas saa tietyssä ajassa, kun neste tiputetaan tietyllä nopeudella. Kysyttävä suure on tilavuus jonka yksikkö millilitra.

Vaihe 2. Selvitetään, mitä tiedämme tiputusnopeudesta ja infuusioajasta.

Tiputusnopeus 40 gtt/min
Infuusioaika 24 h

Vaihe 3. Muutetaan tiputusnopeus gtt/min muotoon ml/min.

lasku29

Vaihe 4. Muutetaan infuusioaika h minuuteiksi

24 h * 60 min/h = 1440 min

Vaihe 5. Lasketaan infuusionesteen tilavuus.

Infuusionesteen tilavuus = tiputusnopeus * infuusioaika

2 ml/min * 1440 min = 2880 ml

Vastaus: Potilas saa vuorokaudessa 2880 ml infuusionestettä.

Infuusioaika:

Infuusioajalla tarkoitetaan koko infuusioaikaa. Infuusioaika ilmoitetaan yleensä tunteina (h) ja minuutteina (min).

lasku33

Esimerkki 1

Potilaalle tiputetaan infuusionestettä nopeudella 80 gtt/min, kuinka kauan 1000 ml liuospussin tiputus kestää?

Vaihe 1. Selvitetään, mitä pitää laskea.

Esimerkissä kysytään, mikä on infuusioaika, kun tietty määrä infuusionestettä annetaan tietyllä nopeudella. Kysyttävä suure on aika jonka yksikkö on tunti ja minuutti

Vaihe 2. Selvitetään, mitä tiedämme infuusionesteen tilavuudesta ja tiputusnopeudesta.

Infuusionesteen tilavuus: 1000 ml
Tiputusnopeus: 80 gtt/min

Vaihe 3. Muutetaan tiputusnopeus gtt/min muotoon ml/min

lasku34

Vaihe 4. Lasketaan infuusioaika

lasku35

lasku36

ml supistuu pois

1000 : 4 min= 250 min

Vaihe 5. Muutetaan 250 min tunneiksi ja minuuteiksi

250 min : 60 min/h = 4 h 10 min

Vastaus: Infuusioaika on 4 h 10 min

Esimerkki 2

Potilaalle tiputetaan infuusionestettä nopeudella 150 gtt/min, kuinka kauan 2500 ml infuusioliuoksen tiputus kestää?

Vaihe 1. Selvitetään, mitä pitää laskea.

Esimerkissä kysytään, mikä on infuusioaika, kun tietty määrä infuusionestettä annetaan tietyllä nopeudella. Kysyttävä suure on aika jonka yksikkä on tunti ja minuutti

Vaihe 2. Selvitetään, mitä tiedämme infuusionesteen tilavuudesta ja tiputusnopeudesta.

Infuusionesteen tilavuus: 2500 ml
Tiputusnopeus: 150 gtt/min

Vaihe 3. Muutetaan tiputusnopeus gtt/min muotoon ml/min.

lasku37

Vaihe 4. Lasketaan infuusioaika.

lasku38
lasku39

ml supistuu pois

2500 : 7,5 min= 333,333 min

Pyöristetään kokonaisluvuksi

333 min

Vaihe 5. Muutetaan 333 min tunneiksi ja minuuteiksi.

333 min : 60 min/h = 5 h 33 min

Vastaus: Infuusioaika on 5 h 33 min.